Burhaniye Mh. Kısıklı Cd. No:65 34676 Üsküdar/İstanbul
info@oncugsyo.com.tr
+90 216 556 90 00

YATIRIMLAR

Yatırım Politikamız

Yatırımlarımızı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurul tarafından onaylanan yatırım politikası prensipleri dahilinde yapıyoruz.

Başlangıç seviyesinde ve küçük ölçekli girişimlere yatırım yapmayı planlamıyoruz. Yatırım yapacağımız şirketin içinde bulunduğu ticari faaliyet dahilinde ortalamanın üzerinde sermaye verimliliği, nakit üretme kabiliyeti ve yüksek karlılık potansiyelinin olması ve bu potansiyele erişmek için sermaye ve yönetim tecrübesi arayışı içinde olması gerekiyor.

Yatırım yapacağımız şirketlerden hali hazırda sınai, zirai uygulama ve ticari pazar potansiyeli olan araç, gereç, malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerini meydana getirmelerini veya geliştirmelerini beklerken; bizden alacakları yönetim, teknik ve/veya sermaye desteği ile amaçlarını gerçekleştirmelerini ve sektör ortalamalarının üzerinde performans göstermelerini istiyoruz.

Ayrıca yatırım yapacağımız şirketlerin sürdürülebilirlik konusunda grubumuzla aynı hassasiyeti taşımasını önemsiyoruz. İçinde yaşadığımız dünyanın ve insanlığın refahı için riskleri en aza indiren ve uzun vadeli çözümler üreten şirketleri tercih ediyoruz.

Sürdürülebilir ve iyi bir gelecek için inovasyonun gücüne inanan yatırımlara odaklanıyoruz.

Girişim sermayesi modelimizde, her bir yatırımı kendi koşullarına göre değerlendiriyor ve yatırımdan çıkış süremizi ortalama 3-7 yıl arasında öngörüyoruz.